Impresszum

A magyarero.hu weboldal a Független Újságírók Szövetségének Irodalmi honlapja.

Gyöngyösi Zsuzsa
  főszerkesztő, Főadmin
  
(30) 525 6745
Konzili Edit
  főszerkesztő-helyettes

Polonkai Attila
  webadmin

Kiadványok
 

Jelenlegi hely

Múlt, jelen, jövő - 2006. október 23.

kabard
kabard képe

Összekacsint a bűnös és a cinkos néma hallgatás,
sakálok közé dobva a nemzet ártatlan gyermekét.
Belülről rothad a múlt, elhalt sikolyban a faggatás
válaszok nélkül hullik szét, megölve a szép jelenét.

Fennen hirdetve tépi ingét és döngeti a mellkasát,
ingoványos tévútra téved, aki széthúzásra szavaz.
Készülnek az újabb tervek, a túloldalra visznek át,
ránk ürítve méregpoharát, halotti tort ül a ravasz.

Összesereglik a gyülevész ártó szándékú siserehad,
kiknek szép melankóliás dallam, mások kifolyt vére.
Űzött vadként a nép, az Ő gaz ütlegeik elől szalad,
míg elnyűtt ásításban múlik, a gazok közömbössége.

Megtiport sártól szennyes az egykor büszke trikolor,
még kézben tartják a reménykedő tiszta szívű lelkek.
Az összetartozás himnusza csendül, amit felém sodor
a szél és egyre hangosabban közelítenek a léptek.

Valaki feljajdul és utána némán hullik alá hangtalan,
mint a belső fájdalom szakította, csendesen üres űr,
visszhangzik belül mélyen, a lélek-kínban hasztalan,
amit az elnyomó mindig akart, vagy csak gyáván tűrt.

Semmivé foszlik és a semmibe távozik el a becsület,
akik egykor védtek, értékét veszti náluk a morál.
Szemük előtt zajlik a nemzeti gyász, ami ma feszület,
s tétlen kezek közt, lélekben éri utol a kereszthalál.

Dicstelen ért véget, egy aljasul gonosz kor, s hatalom,
amiért még ma is remegnek, a koncukat féltő aljasok.
Akik folyton támadásra készek, s a megannyi rágalom,
gyilkos dühe szítja Őket, s a gyűlölet vádja, vad szitok.

Vajon mit lehetne szólni és mit lehetne tenni ellene,
hogy a süket fülek halljanak és felnyíljanak a szemek?
A válaszod önmagadban megleled, kérdezni se kellene
válaszra várva, senkitől semmit … senkinek…

Paks, 2017. szeptember 26.

Rovatok: 
Vers