Impresszum

A magyarero.hu weboldal a Kárpát-Medencei Újságírók Egyesületének Irodalmi honlapja.

Gyöngyösi Zsuzsa
  főszerkesztő, Főadmin
  
(30) 525 6745
Konzili Edit
  főszerkesztő-helyettes
Soltész Irén
  szerkesztő/admin
Polonkai Attila
  webadmin

Kiadványok
 

Jelenlegi hely

NTK Horváth Sándor

Alexander

Elnöki figyelmeztetés

Rovatok: 
Vers

Újévi köszöntő 2020.
Igazság parafrázis: koronavírus

"Vége az évnek”,
Jönnek az új napok, éjek,
Nem változik semmi, -
Szilveszteri pezsgő,
Részeg bolyongás, vedlő,
Utcákon, olcsó tűzijáték, ennyi, -

Alexander

Feltámadás

Rovatok: 
Vers

Csíksomlyó
hommage Árva Vincze pálos atya

Alexander

A terror háza

Rovatok: 
Vers

 

Miért tűrjem el barbárok hatalmát felettem?
Képzetem bolyong, vallató szobáról szobára, -
Gyermek arcokat látok, a félt homályba zárva, 
Megrettent asszonyok, a reményt rejtik előlem.

Alexander

Arvisura

Rovatok: 
Irodalom

Smidt Mária gyűjtése nyomán

Oldozz, nyergelj ménes táltos! Sámán járta Fehérváros,
Erdők-mezők héthatárán, Kerka folyó kies partján,
Medvebálvány sötétségén áthatoltam,
Nemlét hátán, fordulóján álom voltam.

Alexander

Vau-vaú kutyavilág

Rovatok: 
Egyéb

 

Kutyák, ebek holdévadján,
Dög-harmincadján a múltnak,
Vége lesz a vándorútnak.

Alexander

Lélektársak

Rovatok: 
Vers

Motto: Csak életünk öregszik, lelkünk halhatatlan –
A fátyol szétszakad, már nics tovább titok,

Alexander

Hétszer büntet

Rovatok: 
Vers

(Kasszandra gyermekei)

Alexander

Balsors készül

Rovatok: 
Vers

Az Idő lavinái mit tornyoznak, 
A Kárpátok gyászkoszorúi felett?
Ünnepelni kellene, de nem lehet:
Fogva tartanak az élők és holtak.
Lesz-e gyümölcse a vajúdó kornak?
Amit kárvallottan is elviseltek?
Trianonnak, amit úgy megszenvedtek?

Alexander

Mosolyod árnyéka

Rovatok: 
Vers

 

Elliptikumban rohan életem,
Felvillanó direktrixe te vagy,
És űz-hajt minden fordulón szavad
A mind ridegebb, toppant tereken.

Alexander

A jutalom Te vagy

Rovatok: 
Vers

Te sem lehetsz szabad, talán soha,
Ha szolgálni nem tudsz? Szolgálni Őt,
Szabadon, áldva mindenek előtt,
Nem is remélve, lesz e valaha,
A gyermeki Hűségnek jutalma –
E szolgálat lehet majd éltetőd,
Ez gyújt dúlt szívedben életerőt,
És a lemondás rejtett hatalma,
Életet ad, árad akár a Nap –
Lelked álma, az ígéret, Te vagy –

Alexander

Késő esti dal

Rovatok: 
Vers

Ma Rád gondolok, s hallgatom az éjt:
Az alvóváros dobogó neszét –
Érzem az utcák lágy leheletét –
Titkokra vágyom, csendesen megállok,
Megtudni végre, mit súgnak az álmok.

Alexander

Számvetés

Rovatok: 
Vers

Hétszer hét év volt az iskolám, -
Az első hétben, – zord magányban,
Vízre írni tudtam éjszaka,
Véstem kőre-fára új imát,
S dacoltam széllel egymagam.

A másodikban, – országút,
Szalagja lett az otthonom,
Csak kóboroltam mostohán,
Gazt kutatva kerestem gombát,
 Út menti árokpartokon.

Alexander

Húsvétra várva

Rovatok: 
Vers

Jöttem általdöfve – csak harmadnapon,
Nyit ajtót az éjféli telihold.
Csodára vágyva gyermekek születnek,
Nem kérdve a reményt, – hol kóborolt?
És jöttem általdöfve rút szavakkal –
Ajtót mutatva – „Ki vagy Te bolond?”
És mert megölték lelkét a világnak,

Alexander

Fohász

Rovatok: 
Vers

Kegyelmes Úr add meg nekünk a mesét,
Tisztán, az Óperencián is túl, -
Hogy ne feledjük atyáink szellemét,
Ha már köröttünk minden porba hull.

Alexander

Tavaszra várva

Rovatok: 
Vers

Egyetlen holdvilág,
Belengi téli kertem, -

Semmi hír,
Hogy fénye pillád mögül,
Tavasszá fényesedjen, - 

Alexander

Kasszandra jóslata

Rovatok: 
Vers

Fáradhatatlan zsongott körülöttem az élet,
Csak ültem helyemen, egy pontra meredten. Tudtam,
Valami történni fog velem az éjben, hiszen én,
Tetszhalottan éltem árván, nem hiába,
Várakoztam. Tudtam, most megnyílik az örvény,
És minden elenyészik. Az ország darabokra hull:
Minden széttöredezve porba terül: Szél tombol,

Alexander

Mit rejt a múlt

Rovatok: 
Vers

In memoriam: Erdélyi töredék

Mint a régi freskók ősi templomok falán,
Lappangva mészben, leomló törmelékben,
Tanúink a Hold, a Nap, még minket áldanak,
Ha glóriásan fényük néha feldereng.

Alexander

Atilla városa

Rovatok: 
Vers

(Alba Regale)

Alexander

Homérosz héroszai

Rovatok: 
Vers

Félisten volt – ez a vélekedés:
Az Ókor  küklopsza embert eszik –
Ám, a jóslatokból is kitetszik:
Vélt szörnyektől félt az emberiség.
A görögök? A titkot keresték.
Szétszedték a gondolatot bölcsek,
De a sorsot mégsem ismerték meg –
Hiába bölcselkedtek s szerették,
Keletet és Nyugatot egyaránt?

Alexander

Elemészti fiait

Rovatok: 
Egyéb

A költészet nap margójára

Kedves Mester, ha minden úgy történt,
Amint megsejtetted?  Nem nagy eset,
Mondtad: könnyedén visszajár közénk,
Nagyszerű zabolátlan szellemed.

Oldalak