Impresszum

A magyarero.hu weboldal a Független Újságírók Szövetségének Irodalmi honlapja.

Gyöngyösi Zsuzsa
  főszerkesztő, Főadmin
  
(30) 525 6745
Konzili Edit
  főszerkesztő-helyettes

Polonkai Attila
  webadmin

Kiadványok
 

Jelenlegi hely

Varjú Zoltán

kabard
kabard képe

Véredből a vér

Rovatok: 
Vers

Csupán egy csepp olvadó hó,
hangtöredék, egyetlen szó.
Csupán egy lassú folyású ér,
nyílt sebekből patakzó vér...

kabard
kabard képe

...mint varjú a fán

Rovatok: 
Vers

Voltam alant, volt, éltem csak kenyéren.
Voltam elbizakodott, éltem keményen.
Voltam szívből szerető, megáldott.
Leszek e szeretve, - lélekben imádott -
vagy gyűlölve feledett, aki hibázott?
…de addig még vagyok, mint varjú a fán,
várom a holnapot, s mi jön majd ezután…

kabard
kabard képe

Lehettem volna

Rovatok: 
Vers

Lehettem volna tengerész, messzi tengereken átutazó.
Lehettem volna igehirdető pap, éltében holtáig tanuló.
Lehettem volna harcos katona, nemzetéért életét adó.
Lehettem volna költő, papírlapon szántó-vető írástudó.
Lehettem volna vadakat terelő juhász a magas ég alatt.
Lehettem volna építész, felépítve ezernyi erős várfalat.

kabard
kabard képe

...még

Rovatok: 
Vers

…még néhány év, vagy annyi sem csupán,
még néhány csók, amit érez majd a szám.
…még néhány szó, amit szólnak ajkaim,
majd néhány rög, mit eltakarnak hantjaim.

kabard
kabard képe

Megigézve

Rovatok: 
Vers

Megláncolva élek s mégis szabadon,
elkárhozott létem mennyei szavakon
mondja el az örömöm és bánatom.
Megbűnhődve születésem, ártatlanul
érkeztem a Földre, és ha úgy alakul,
s megbűnhődtem az éltemet... távozom,
megláncolva élve s mégis szabadon.
Ördögtől kísértve mennyei szavakon,
Istentől megigézve, sötétből a fénybe lépve

kabard
kabard képe

Ahol nincsen más...

Rovatok: 
Vers

Szeretnék jókor lenni, jó helyen,
veled utazni a folyón, a tengeren,
s célba érve, végre révbe érni
a gyönyörű szép szíveden...
A hegyeim ormán magasan fenn,
megpihenni a Jóisten tenyerén.
Átkarolva a mindenség mezején,
együvé válva az örökkévalósággal,
ahol nincsen más, csak Te...meg Én.

Paks, 2018. január 31.

kabard
kabard képe

Talán emlékszel még

Rovatok: 
Vers

Talán emlékszel még...
kibontott kócos hajjal
ébredt velünk a hajnal,
mint fehér elefántcsont,

kabard
kabard képe

Legyen áldott!

Rovatok: 
Vers

Legyen áldott minden csillag a Kárpátok felett,
költözzön békesség a szívbe, áradjon a szeretet.
Adj enyhülést a betegnek, ó, kegyelmes Isten,
a szegénynek áldást, miben nélkülözés nincsen.
Hozzál boldog jövőt az összes apró szentnek,
sarjadjon új élet, szülessen sok gyermek...
legyen áldott e föld, legyen áldott e nemzet!

Paks, 2017. december 31.

kabard
kabard képe

Itt élnünk kell!

Rovatok: 
Vers

 Nekünk, itt ma élnünk s halnunk kell,
ahol bölcsőnket ringatta édesanyánk,
ahol majd hamvainkat a szél fújja el...
Ahol a szerető anyaföld, örökre átölel,
s utódunk szeretve emlékezik reánk!

kabard
kabard képe

Ahol várnak reád...

Rovatok: 
Vers

Egy hely, ahová ha megérkezel,
ott szeretettel gondolnak reád.
Egy hely, amely lélekben átölel,
ahol mindenki a szívébe zár...

kabard
kabard képe

Érted fáj

Rovatok: 
Vers

A hárfa húrjain, halkan fülembe cseng,
a lehunyt szemem előtt az életképeken,
miként szótlanul szemem a távolba mereng.
Belülről tép a szívszorító dallamán,
átkozom szívem, ami fáj nagyon...
belülről emészti a kínzó fájdalom.
Sebem patakzó rubint, drágakő...
esti magány, ami édes álmot sző.
Örök szerelem, hitvesi csók, ódon temető,

kabard
kabard képe

Érzés

Rovatok: 
Vers

Olyan kell legyen, mint a kimondott szó,
Ami nem lehet súlytalan, hogy elfújja a szél.
Olyan kell legyen, mint a szándék, a jót akaró,
Amire büszke az emlékezet, s róla beszél.
Olyan kell legyen, mint bérctetőn az orom,
Nélküled a lét, kihűlt salak, üszkös korom.
Olyan kell legyen, mint a hűsítő lágy patak,

kabard
kabard képe

Akiken átlépett a határ

Rovatok: 
Vers

Akiken átlépett a múlt,
akiken átlépett a határ.
Akiket megkerült a sors,
akiket a múltja körbe zár.

kabard
kabard képe

Élni kell!

Rovatok: 
Vers

Akkor tudod meg az élet mennyit ér,
amikor legördül a függöny, a játék véget ér,
de addig játszanod kell, amíg tiéd a főszerep.
Szeretnek az angyalok és Isten is úgy szeret,
mint egyszülött gyermekét a büszke apa
és a szerető szívű egyetlen édesanya,
legyen hozzád az élet kegyes, vagy mostoha.
Élni kell és fogadni a jót, viselni a terheket,

kabard
kabard képe

Téli világ

Rovatok: 
Vers

A kicsiny, nádfedeles tetejű házikó,
fehér lepelbe borult, belepte a hó.
Az ablakán a jégtől deres pillanat
utolsó sikolya az üveglapra ráragadt.

Üzeni a bimbóból kisarjadt jégvirág,
eljött a szendergő, fagyos téli világ.
A kandallóban közben pattog a láng,
mohón belémar, beléharap, oly falánk,

kabard
kabard képe

Szenteste - pályázatra

Rovatok: 
Vers

Bársonyos tapintása nyomán a hajnal,
leszáll közénk, mint mennyből az angyal.
Keservét feledve a jeges hideg télnek,
mélyre bújt magvak a jövőről mesélnek.

Hó szitál a bérceken paplanjuk terítve,
a szél markolta hópihét messzire repítve.
Odalent a völgyben a megváltóját várja,
a boldog kisgyerek s a boldogtalan árva.

kabard
kabard képe

Mindhalálig

Rovatok: 
Vers

Szunnyadón langymeleg öleléssel,
szerelmesen ring az est az éjjel.
Összebújva felhők úsznak a láthatárig
átkarolva s szeretve mindhalálig.

Ásatag szemekkel vajúdik a reggel,
izzó gigásza hamarosan felkel.
Harmat tündérek ropják a táncot,
ködben vízcseppek alkotnak láncot.

kabard
kabard képe

Szabadítsd meg!

Rovatok: 
Vers

Amikor a bánat úgy feszít,
hogy már a toll sem segít.
Ha emésztenek az árnyak,
amikor letörnek a szárnyak,

kabard
kabard képe

Szél viszi hamvaim

Rovatok: 
Vers

Itt vagyok veled, megőriz szemed
Hiába viszi hamvaim a szél.
Itt vagyok neked, megérint kezed
Emlékem az emlékeidben él.

kabard
kabard képe

Ma gyertyák sírnak

Rovatok: 
Vers

Ma gyertyák sírnak a sírokon
viaszkönnyeik hullanak.
Érzett és szeretett egykoron,
ki ott nyugszik lent… alant,
akit ma átölel, a rög s a hant.

Oldalak