Impresszum

A magyarero.hu weboldal a Független Újságírók Szövetségének Irodalmi honlapja.

Gyöngyösi Zsuzsa
  főszerkesztő, Főadmin
Konzili Edit
  főszerkesztő-helyettes

Polonkai Attila
  webadmin

Kiadványok
 

Jelenlegi hely

Varjú Zoltán

kabard
kabard képe

Érted fáj

Rovatok: 
Vers

A hárfa húrjain, halkan fülembe cseng,
a lehunyt szemem előtt az életképeken,
miként szótlanul szemem a távolba mereng.
Belülről tép a szívszorító dallamán,
átkozom szívem, ami fáj nagyon...
belülről emészti a kínzó fájdalom.
Sebem patakzó rubint, drágakő...
esti magány, ami édes álmot sző.
Örök szerelem, hitvesi csók, ódon temető,

kabard
kabard képe

Érzés

Rovatok: 
Vers

Olyan kell legyen, mint a kimondott szó,
Ami nem lehet súlytalan, hogy elfújja a szél.
Olyan kell legyen, mint a szándék, a jót akaró,
Amire büszke az emlékezet, s róla beszél.
Olyan kell legyen, mint bérctetőn az orom,
Nélküled a lét, kihűlt salak, üszkös korom.
Olyan kell legyen, mint a hűsítő lágy patak,

kabard
kabard képe

Akiken átlépett a határ

Rovatok: 
Vers

Akiken átlépett a múlt,
akiken átlépett a határ.
Akiket megkerült a sors,
akiket a múltja körbe zár.

kabard
kabard képe

Élni kell!

Rovatok: 
Vers

Akkor tudod meg az élet mennyit ér,
amikor legördül a függöny, a játék véget ér,
de addig játszanod kell, amíg tiéd a főszerep.
Szeretnek az angyalok és Isten is úgy szeret,
mint egyszülött gyermekét a büszke apa
és a szerető szívű egyetlen édesanya,
legyen hozzád az élet kegyes, vagy mostoha.
Élni kell és fogadni a jót, viselni a terheket,

kabard
kabard képe

Téli világ

Rovatok: 
Vers

A kicsiny, nádfedeles tetejű házikó,
fehér lepelbe borult, belepte a hó.
Az ablakán a jégtől deres pillanat
utolsó sikolya az üveglapra ráragadt.

Üzeni a bimbóból kisarjadt jégvirág,
eljött a szendergő, fagyos téli világ.
A kandallóban közben pattog a láng,
mohón belémar, beléharap, oly falánk,

kabard
kabard képe

Szenteste - pályázatra

Rovatok: 
PÁLYÁZATOK

Bársonyos tapintása nyomán a hajnal,
leszáll közénk, mint mennyből az angyal.
Keservét feledve a jeges hideg télnek,
mélyre bújt magvak a jövőről mesélnek.

Hó szitál a bérceken paplanjuk terítve,
a szél markolta hópihét messzire repítve.
Odalent a völgyben a megváltóját várja,
a boldog kisgyerek s a boldogtalan árva.

kabard
kabard képe

Mindhalálig

Rovatok: 
Vers

Szunnyadón langymeleg öleléssel,
szerelmesen ring az est az éjjel.
Összebújva felhők úsznak a láthatárig
átkarolva s szeretve mindhalálig.

Ásatag szemekkel vajúdik a reggel,
izzó gigásza hamarosan felkel.
Harmat tündérek ropják a táncot,
ködben vízcseppek alkotnak láncot.

kabard
kabard képe

Szabadítsd meg!

Rovatok: 
Vers

Amikor a bánat úgy feszít,
hogy már a toll sem segít.
Ha emésztenek az árnyak,
amikor letörnek a szárnyak,

kabard
kabard képe

Szél viszi hamvaim

Rovatok: 
Vers

Itt vagyok veled, megőriz szemed
Hiába viszi hamvaim a szél.
Itt vagyok neked, megérint kezed
Emlékem az emlékeidben él.

kabard
kabard képe

Ma gyertyák sírnak

Rovatok: 
Vers

Ma gyertyák sírnak a sírokon
viaszkönnyeik hullanak.
Érzett és szeretett egykoron,
ki ott nyugszik lent… alant,
akit ma átölel, a rög s a hant.

kabard
kabard képe

Ezután

Rovatok: 
Vers

Nézek magam elé a távolban a messzeség,
a múltam kergetem az időt temetve.
Látom az időtlenségben, mindig kék az ég,
csak az idő rohant el, mindent elfeledve.

Hallom a távolból, valamit felém sodor a szél,
néhány keserédes dallam, hangtöredék
simul hozzám, szinte érzem, ahogy körbe ér.
Suttognak a hangok, a múltam hozzám beszél.

kabard
kabard képe

Színezüst korong

Rovatok: 
Vers

Sápatag arcán az ég,
bágyadt fénnyel néz
a távoli célpont felé.

kabard
kabard képe

Piros

Rovatok: 
Vers

Piros az ereimben lüktetőn éltető vérem,
pirosan virít a pipacs a gyönyörű mezőn.
Piros az arcod, mikor a csókodat kérem,
rózsaszirom vörös tüzében a menyegzőn.

kabard
kabard képe

Mi lenne szebb?

Rovatok: 
Vers

Ölelő karjaidban, párnák közt halni meg…
Mondd el kérlek, vajon mi lehetne szebb?
Mikor egyedül ébredek, kezem téged keres,
nincs több vágyam, csak szeress…úgy szeress,
mint ha, nem lenne többé holnap, s véget érne a világ.
Síromban is szívből szeretnélek, benned élve tovább,
belőlem sarjadna tenéked a virág…

kabard
kabard képe

Holnaptól

Rovatok: 
Vers

Holnaptól, nem szól a papíron a betű,
nem sercen rajta a toll.
Holnaptól, másnak örömteli, vagy keserű
az érzés, ami mélyre hatol.

kabard
kabard képe

Foszlányok

Rovatok: 
Vers

Fénytöredék vagyok,
szilánkon karcolat.
Lemenő napsugárban,
éj előtti alkonyat.

kabard
kabard képe

Árvuló szememmel

Rovatok: 
Vers

Kezed tartja a vénülő kezem,
reszket mint a nyári szél.
Sír nélküled árvuló szemem,
őszülő hajam hófehér.

kabard
kabard képe

Lelkünkben szól a dal...

Rovatok: 
Vers

Lángok nélkül tűzben hamvad el,
csókod édes íze nektár, íze méz.
Érzem ahogy a pillantásod átölel,
a tekinteted megbűvöl-megigéz.

Rovatok: 
Vers

Összekacsint a bűnös és a cinkos néma hallgatás,
sakálok közé dobva a nemzet ártatlan gyermekét.
Belülről rothad a múlt, elhalt sikolyban a faggatás
válaszok nélkül hullik szét, megölve a szép jelenét.

kabard
kabard képe

Szeretném

Rovatok: 
Vers

Szeretném, ha holdfényes éjszakákon,
mezítelen taposná a lábam,
a holdsugárút macskakövét, amin tova oson,
oda, ahol még sohasem jártam.

Szeretném, ha szikrázó napsütésben,
testem egyé válna a napsugárral,
a szivárvány kapuján túl, magasan az égen,
hamvadna el, egy utolsó lángolással!

Oldalak