Impresszum

A magyarero.hu weboldal a Kárpát-Medencei Újságírók Egyesületének Irodalmi honlapja.

Gyöngyösi Zsuzsa
  főszerkesztő, Főadmin
  
(30) 525 6745
Konzili Edit
  főszerkesztő-helyettes
Soltész Irén
  szerkesztő/admin
Polonkai Attila
  webadmin

Kiadványok
 

Jelenlegi hely

Waray Károly

Rovatok: 
Vers

Kopog a csend az ablakon
Körülöttem szobor figyelem
Száraz pikkelyek szállnak a számról
Végre egy fénypilla szárny elér
Az ágyam széléről aggódó mosolyok
Szuszogva szállnak felém
És felcsillant a legszebb ékszer
A legszebb a legdrágább
A remény – ikra – kristály
Mint magzatvízben a születő gyermek
A betegágy bölcsővé változott

Waraykaroy
Waraykaroy képe

Magyarok Istene

Rovatok: 
Vers

Magyarok Istene
Végre a népet emeld magadhoz
Öleld át védő kezeiddel
Mutass nekik utat
Szolgavezérekkel
S nem hatalmi üzérekkel
Mert nekünk a népért tehetség kell
Nem a gőgös hatalomittasság  
Akárhogyan fitogtatás
Mert ez a nép már ezerszer
Összeroppant számtalan vezér miatt
Fejre állva koppant

Waraykaroy
Waraykaroy képe

Szívemben a lelked

Rovatok: 
Vers

Szívemben a lelked
Lelkemben a szíved
Mintha egy testben
Egy szív lennénk
Kettőnk szép tiszta
Lelkünk mezején
De mi lenne ha
Egy hazáért kötelesség
Próbára tenné
Kettőnk öröknek hit
Összekovácsolt hűségét
S nekem menni kéne
Esetleg idegen földekre
Vagy itthon lennék
Eldugva egy katonai bázis

Waraykaroy
Waraykaroy képe

Fiatal suhanc

Rovatok: 
Vers

Fiatal suhanc
Elmennél – e ma
Meghalni a jelenlegi
Magyar kormányért?
Igaz azt mondanák;
A hazáért a nemzetért
Feláldoznád - e életedet?
Meghalnál - e,
Hogy megmaradjon
A gazdagság,
S náluk a vagyon?
Elmennél - e meghalni,
Itt hagyva a szerelmet?
Meghalnál - e, hogy
Többé ne élvezd

Waraykaroy
Waraykaroy képe

Boldogok lehetünk

Rovatok: 
Vers

Boldogok lehetünk,
A magyar nép újra nagy lett,
Pár tucat milliárdos
Vezeti a boldog népet.
Rabok többé már nem leszünk,
Szabadon dolgozhatunk,
Az új arisztokrácia földjein,
Szabadon dolgozhatunk,
Az új arisztokrácia gyáraiban,
S kinek nem tetszik,
Íme az opció: Külföld,
Vagy külföldi ittlévő gyárában

Waraykaroy
Waraykaroy képe

Balaton

Rovatok: 
Vers

Hűvös szellő
Lebegő fény
Csillogó hullámok
A víz tetején
Hullámokban villanó
A kék ég
Vitorla festmény
Sirályröppenés
Napsugaras nyár
Vidám csobbanás
Mindenütt nyíló
Fürdőlocsogás
Forró Tihany
A víz tükrén
Szőlő tökén
Álmodja a lehűlést
Badacsonyi kéknyelű
Vigyázz mert

Waraykaroy
Waraykaroy képe

Vihar tépi tépte a magyart

Rovatok: 
Vers

Vihar tépi tépte a magyart
Vagy a magyar maga a vihar
Kárpát – medencében felkavart
Folyton tartó pusztító zivatar

Vagy a honfoglalásunk nem más
Mint egy fájdalmas bősz üvöltés
Melyben örökké hadakozik
A soha meg nem értés

Waraykaroy
Waraykaroy képe

A haza tojásban

Rovatok: 
Vers

Ébredj magyar, hol a határ
Ne keresgesd, azt eltolták
Tologatták ide - oda,
Míg hazájának lett a határa,
Olyan ez, mint a tojás,
Belül a sárgája lett
Az anyaország,
Fehérje lett Erdély,
Felvidék Kárpátalja,
Vajdasággal Délvidék,
A tojáshéj lenne,
Régi hazán szép határ,
Csakhogy Magyarország,
A sárgája egyharmad,

Waraykaroy
Waraykaroy képe

Sötétségben élek

Rovatok: 
Vers

Sötétségben élek,
Mert a szerelem
Árnyékként kísér.
Elváltam magamtól
Érted én.
Nézd a napfényben
Lépteid árnyék
Hullámzását,
Nézd az éjben
A holdfény vetített
Képét s láthatod,
Mindenütt ott vagyok!
Ott vagyok,
Mint szenvedő árnyék,
Itt, mint fénynélküli
Sötét szenvedés.
Nézd a csillagfény

Waraykaroy
Waraykaroy képe

Nyári langy úszik

Rovatok: 
Vers

Nyári langy úszik
Az esti víz felszínén,
Lassan elmerül
A nappali tűző fény.
Csillagok szikrái
Égnek a hullámokon,
Szenderült szellő
Álmosan átsuhan
A parti homokon.
Hóbolyhok táncolnak
Lidérc mozzanatokat,
Ontja a hőt víz és part,
Mintha szivart szívna
A lusta nyár.
Az égre szállt vidám,

Waraykaroy
Waraykaroy képe

A haza a föld az otthon

Rovatok: 
Vers

A haza a föld az otthon
A haza a szerelem
A haza az emlék
A haza a bölcső
Mind ez elveszik
Ha áruló lesz a kormány
Áruló
Mert a nép soha !
Mert annak nincs
Rablott vagyona
Új hont keresni
Hol a hon egyenlő
Az urizálással
Itt születtem s az idő múlása
Nem más mint honban
A terebélyesedő gyökerem

Waraykaroy
Waraykaroy képe

Boldog fény napsütés

Rovatok: 
Vers

Boldog fény napsütés
Hőségben az éj
Átvette a nappal melegét
Alkonytól hajnalig
Néha egy hűvös
Hullámtajték szökell
Az áradó hőgutató
Mozdulatlan tükréről
Falevelek is fulladoznak
A nyár ordító melegétől
Tóparton a zsarátnyárban
Kondér alatt parázs
Egymással verseng
A két nyáresti izzás

Waraykaroy
Waraykaroy képe

Kukoricaszárak között

Rovatok: 
Vers

Kukoricaszárak között
Tündérfények játszanak
Ébred a hajnal
Zöldellő fátyollal
Aranyló kukoricahajak
Fésülködnek a harmatban
Ébred a hazám bölcsője
Termőföldnek nevetése
Fonnyadó címerek
Őszbe fonják a múltat
Ott a termés most
Mint egy nagy bölcs
Szakállá lesz a határ
Hol kukoricabőség

Waraykaroy
Waraykaroy képe

Elüldöznek szülőföldem

Rovatok: 
Vers

Elüldöznek szülőföldem
Tarka virágos szép mezejéről
Elüldöznek messze visznek
A megélhetési vágyak
Melyeket a kormány
Kalandvágynak aposztrofál
Mert a létért küzdés fronton
Másként fest ám a hon
Ott a hon csak egy parton
Szikkadó kifosztott kagyló
Melyektől egyszer jóllakott
A hontalanná tevő rabló

Waraykaroy
Waraykaroy képe

Piros pettyes

Rovatok: 
Vers

Piros pettyes
Pipacsos szép hazám
Nemzetemnek  
Fodros szoknyás
Kék búzavirággal
Díszített aratás
Fodros szorgos
Dolgos kezek
Megmutatták már
A világnak
Itt a kévék aranyló
Kalászból pattanó
Kemencéből
Búzakenyér csuda jó
Suhintott itt kasza
Kalászra és
Igazságtalanságra
Mert tudta a nép

Waraykaroy
Waraykaroy képe

Az én hazám

Rovatok: 
PÁLYÁZATOK

Az én hazám édesanyám szájából
Tündérekkel benépesített otthon
A magyar nép gyökeréből megálmodott
Gyönyörű valóságos álomvilág
Mert mi lenne az én hazám más csakis
Az éltető anyai kebel melyért tehetetlen
Éhesen sírtam tomboltam
És karjaiban ölelve megetetett
Majd jóllakottan álomba borultam
Mert mi lenne más az énhazám

Waraykaroy
Waraykaroy képe

Júdáspénzért

Rovatok: 
Vers

Látom az elért eredményeken
Ami nem a munka gyümölcse
Jól fizet a besúgás
Érdekes ugyanazoknak
Hiába a rendszerváltás
Míg te plusz munkát vállasz
Beázó tetőd javításához
Addig ő pályázaton
Tetőcserét nyer
Vissza nem térítendő támogatással
Nem tudom mit dolgozik
Amolyan éppen valamire
Használható fullajtár

Waraykaroy
Waraykaroy képe

Elmúlás

Rovatok: 
Vers

Sírok…
Első második harmadik negyedik ötödik óra
Eltelt negyed nap….
Sírok…
Hatodik hetedik nyolcadik kilencedik tizedik
Tizenegyedik és tizenkettedik óra …
Eltelt fél nap…
Sírok…
Tizenharmadik tizennegyedik tizenötödik
Tizenhatodik tizenhetedik tizennyolcadik óra…
Eltelt háromnegyed nap…
Sírok…

Waraykaroy
Waraykaroy képe

Kicsi vagyok én

Rovatok: 
PÁLYÁZATOK

Kicsi vagyok én
Mit is éreznék
A hazaszereteten kívül
Amikor az anyai ölelés
Még megvéd
S nem engedi látni
A világ felnőtt oldalát
Nekem az ország
Bármilyen alakú
Csak egy szív
S annak dobogása
Mely mindig hív
Mint az anyai szó
Nekem az ország
Egy újabb szív haza
Melynek dobbanása

Waraykaroy
Waraykaroy képe

Magyar kéznek selyme bársonya

Rovatok: 
Vers

Magyar kéznek selyme bársonya
Megannyi hímzett csoda
S lám legényeink s lányaink
Mégis a nyugatot majmolják

Hát lányok s fiuk
Ennyit ér csak az áldott magyar kéz
Anyáitok apáitok megmentett
Mintázata ötlete és munkája

Oldalak