Impresszum

A magyarero.hu weboldal a Kárpát-Medencei Újságírók Egyesületének Irodalmi honlapja.

Gyöngyösi Zsuzsa
  főszerkesztő, Főadmin
  
(30) 525 6745
Konzili Edit
  főszerkesztő-helyettes
Soltész Irén
  szerkesztő/admin
Polonkai Attila
  webadmin

Kiadványok
 

Jelenlegi hely

Rácz Endre

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Hogy hol születtem én

Rovatok: 
Vers

Hogy hol születtem én, ha kérded, egyszerű:
Ott, hol az álmok színesek,
Fölötted víg napfény hízeleg.
Hol madárdal szól, mint mennybéli hegedű.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Most a csönd mi fáj...

Rovatok: 
Vers
Most a csönd mi fáj, s ha kérdem, nem felel,
S közben Trianon súlya ül a vállamon.
Száz évnyi fájdalom! Mért vagy oly nagy teher,
Rácz Endre
Rácz Endre képe

Gyere pajtás a csatába…

Rovatok: 
Vers

Gyere pajtás a csatába!
Vészben a hon szabadsága!
Patkó dobog,
Zászló lobog.
Elől járjon ma a bátra!

Gyere német, kutya-fattya!
A két kezünk vérben hagy ma!
Patkó dobog,
Zászló lobog!
Azt taposd el, aki hagyja!

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Az utolsó Barát

Rovatok: 
Irodalom
V.
 
   Ma borongós napra ébredtek. Az ég furcsa szürke színben borult föléjük. Nem volt semmi más különös e reggelen, minden úgy történt, mint más napokon.
Rácz Endre
Rácz Endre képe

Áldd meg Uram…

Rovatok: 
Vers

Áldd meg Uram ezt a népet!
Lásd, ha sírnak s kérve kérnek!
Tartsd meg őket erős karral,

Rácz Endre
Rácz Endre képe

A természet hangjai

Rovatok: 
Vers
Mily szép harmónia csendül most fülembe,
Áttörve álmatag, ébredő hajnalon.
És míg a csönd megáll hallgatni, sietve
Rácz Endre
Rácz Endre képe

A vén citerás

Rovatok: 
Vers

/Boruzs András emlékére /

A csillagok bágyadtan tekintenek rám;
De mégis, mintha dalt hallanék az égből.
Majd lelkemen simít e bágyadt pillantás,
S mosoly kél arcomon ez égi zenétől.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Toldi szelleme X. ének

Rovatok: 
Vers

Hát akkor folytatódjon Baizáth Miklós története (bár gondolom az elejére már nem emlékeztek)...
Most épp erdélyi otthonából tart Budára, miközben társaival eltévednek. Persze nem is én lennék, ha e kalandos út végén nem a Nagysárrét mocsaras vidékére, annak is szívébe, a ”Világ-közepére”, kis falumba Szerepre vezetné őket a sors.

X. ének

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Ha felcsendül a dal...

Rovatok: 
Vers

/A Csenki Imre vegyeskar 30. születésnapjára/

November van, a tél mogorván közeleg,
Ám lelkünkben mégis most szép tavasz honol;
És a nyár illata édesen földereng,
Mit az ősz ostobán, riadva tékozol.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Hosszú évek során…

Rovatok: 
Vers
/ Nagybátyámnak 75. születésnapjára. /
 
Hosszú évek során tekintek most vissza,
Mit cipel az élet… hej, nehéz tarisznya!
Rácz Endre
Rácz Endre képe

Hosszú évek során…

Rovatok: 
Vers
/ Nagybátyámnak 75. születésnapjára. /
 
Hosszú évek során tekintek most vissza,
Mit cipel az élet… hej, nehéz tarisznya!
Rácz Endre
Rácz Endre képe

Gólyamadár

Rovatok: 
Vers

Elrepült a gólyamadár,
– Üresen áll tó s a határ –
Messzi délre…
Hideg télre…
Üres már a bús gólyavár.

Vígan vannak messzi délen,
Szép vidéken, mint az éden.
Szíve mégis
– Minthogy én is –
Visszavágyik száz vidéken.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Anyám keze

Rovatok: 
Vers

Hosszú percek óta anyám kezét nézem,
Amint pihennek fáradt, bütykös ujjai.
Mily sokat szolgáltak már e vén cselédek!
Rajtuk (maholnap) egy évszázad súlyai.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Aranyló ősz közeleg

Rovatok: 
Vers

Aranyló ősz közeleg, s mögötte a nyár,
Mint fáradt vándor, csöndben pihenni készül.
Megtette a dolgát, megérlelt sok kalászt,
Ott hagyva tarlóját nagy, gyér örökségül.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Hazatértem

Rovatok: 
Vers

Súlyos évszázadok nyomait követve
– Akár fáradt vándor, álmos utazó –,
Léptem síkon, sáron, nád között töretve,
Ahol társam nem volt, csupán a tiszta szó.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

A vén muzsikus

Rovatok: 
Vers

Szűrt-fényű szobában gomolygó pipafüst:
Árendás öregúr magányát tagadja,
Amikor hangszerén (jaj, akár ócska üst)
Egy árva nótával életét siratja.

Reszkető combjára egy macska telepszik;
Ennyi melegség jár e nagy hideg télben.
És ahogy két lába lassacskán melegszik,
Egy nóta ébredez megfagyott szívében.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Adyra emlékezve

Rovatok: 
Vers

Száz esztendőnek ón-csendje már a testé,
Ám lelke nem pihen: mindig föllobbanó!

Rácz Endre
Rácz Endre képe

A varázsbunda

Rovatok: 
Irodalom

A fáradt nap még utolsó erejével próbált kapaszkodni az ég peremében, mikor a bojtárok fülét egy közeledő kocsi zöreje ütötte meg.
— Kilehet az, ilyen késői órán? – kérdezte az egyik, miközben hunyorgó szemekkel nézett a szűrt fényű távolba.
— Tán a gazda. – vágta rá a másik, fejét fel sem emelve kényelmes fektéből.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Én nem kértem…

Rovatok: 
Vers

Én nem kértem tőled, világ, hogy megbocsáss!
De mégis bocsáttassék meg minden bűnöm!
Lelkemben fellegek, szívemben álmodás,
Kiknek nem mértek boldogságból, csak szűkön.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Igaz János

Rovatok: 
Irodalom

   Szikrákat szórt a hideg téli este. A fagyos északi szél úgy vágott az ember arcába, mintha frissen fent borotvával szabdalták volna azt. Talán a Jóisten azért rendelte e földre ezt az ítéletidőt, hogy senki emberfia ne mozduljon ki meleg fészkéből, hiszen Karácsony este volt. De mégsem volt élettelen a hófödte rónaság.

Oldalak