Impresszum

A magyarero.hu weboldal a Független Újságírók Szövetségének Irodalmi honlapja.

Gyöngyösi Zsuzsa
  főszerkesztő, Főadmin
Blank Judit
  főszerkesztő-helyettes
Konzili Edit
  főszerkesztő-helyettes

Polonkai Attila
  webadmin

Kiadványok
 

Jelenlegi hely

Rácz Endre

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Hol a fák mesélnek…

Rovatok: 
Vers

Hol a fák mesélnek langyos esti szélben,
Hol az ember sétál emléktől kísérten,
Hol a bokrok árnya, mind megannyi emlék,
Ott jártam, hallgatva néma esti csendjét:

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Az égi citerás

Rovatok: 
Vers

/ ifj. Vígh Sándor emlékére /

Víg citera hangját hallottam az éjben.
S izzón tüzet láttam egy legény szemében,
S ahogy pendítette, s a nótáját fújta…
És mert úgy szerette, újra kezdte, s újra.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Az éji vándor

Rovatok: 
Irodalom

   Este volt. Az alkonyat messze elbújt már a távoli erdők mögött, s talán, hogy az égbolt mégse maradjon üres és fénytelen, rajta a Mindenható Isten, millió csillagot gyújtott. Olyanok voltak ők, mint megannyi gyermek, ha szabadjára engedik őket a végtelen határban. Ám egy vigyázó szem mindig figyel rájuk, mint most a csillagokra. Ő a hold.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

A tiszteletes és a halál

Rovatok: 
Irodalom

   Mikor a tiszteletes felébredt, Sándor már az udvart söpörte. Rendes, becsületes szolgálója volt az öreg Sándor, aki már évtizedek óta tartotta rendbe az egyház jószágait és tüsténkedett a parókia körül.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Nem tudom

Rovatok: 
Vers

Már megint egyedül, és mindig csak magam.
Kicsit fáj az élet, és törékeny szavam.
Mégis sorsom hajt előre,
Völgybe-e vagy hegytetőre
Nem tudom… nem tudom, csak lépek hallgatag.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Dohos múlt árnyai

Rovatok: 
Vers

Mit ér mondd, templomod, hogyha bár aranyló,
S díszével kacagva, csábítón int feléd?
S mit ér a káprázat, bűvös nagy harangszó,
Ha csöndjével tiszta szív nem borul eléd?

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Hej, a betyár, az a betyár…

Rovatok: 
Vers

Hej, a betyár, az a betyár,
Ki tudja, hogy hol, merre jár.
Néha csak úgy viszi lába,
Olyan, mint a lú, ha kába.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Az én subám göndör szőre…

Rovatok: 
Vers

Az én subám göndör szőre,
A kútkávára van lökve.
Vizet húzok, egyre merem,
Hogy a jószág ne gebedjen.

A szerepi nagy határba’,
Ránézek egy barna lányra.
Megcsókolom, megölelem,
A keblemre fölemelem.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Falusi Gyurka pere

Rovatok: 
Irodalom

— Vádlott!
— Igenis, nagyságos bíró uram! – állott föl Gyurka a nagytiszteletű bíróság előtt.
— Bűnösnek vallja-e magát?
— Nem én, nagyságos bíró úr.
— De hát a tények.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

A szerepi puszta nádban…

Rovatok: 
Vers

A szerepi puszta nádban,
Betyárlegény ül magában.
Régi életét siratja.
Bús arcában nyűtt kalapja.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Mert az idők elrohannak…

Rovatok: 
Vers

Megszületni nem nagy érdem,
S meghalni az nem kívánság.
Ámde tenni hosszú élten,
Nem könnyű, de szép kiváltság.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Anyák napjára

Rovatok: 
Vers

Ne engedd el soha édesanyád kezét,
Meg ne tagadd soha áldott szeretetét.
Ne feledd el soha, amit tőle kaptál,
Mindazt, ami több volt s fényesebb a napnál.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Anyák napjára

Rovatok: 
Vers

Ne engedd el soha édesanyád kezét,
Meg ne tagadd soha áldott szeretetét.
Ne feledd el soha, amit tőle kaptál,
Mindazt, ami több volt s fényesebb a napnál.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Szép asszonyok...

Rovatok: 
Vers

Szép asszonyok, szép leányok,
Kincsei a férfi nemnek.
Sóvárogva szól hozzátok,
Minden szó, mit versbe zengek.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Köszöntő

Rovatok: 
Vers

/ Köszöntő a ludasi Ludas Matyi Művelődési Egyesület 
fennállásának huszadik évfordulójára. /

Köszönteni jöttem, húsz esztendő dolgát,
Mert nálunk a rigók tegnap azt dalolták:
Van egy kicsiny falu, tőlünk messze, távol,
Hol még él a nóta Istenigazából.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

A puszta közepén...

Rovatok: 
Vers

A puszta közepén nádkunyhó tanyázik,
Égeti a napfény, a viharban ázik.
Előtte a kútgém tán az eget éri,
A föld könnyű nedvét egy vederben méri.

Égőn tűz a nap le, forrón, mint a katlan.
Délibáb tűnik fel, fordított alakban,
S mutatja e tájat – néki ez a dolga –
Mint hogyha az égre volna felrajzolva.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Egy borongós novemberi nap

Rovatok: 
Vers

Egy borongós novemberi nap volt,
Ami úgy telt, ahogy mindig szokott.
Anyám még az istállóban dalolt;
Ám az este egy új csodát hozott.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

A vén kúria

Rovatok: 
Vers

Úgy állnak ott árván e megkopott falak,
Mint ki már rég halott, vagy tán halni készül.
Száz esztendő súlyát nyögik az ég alatt,
Nagy mogorván, mélán, minden könnye nélkül.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Ragyogj reám

Rovatok: 
Vers

A valóság néha oly rideg, mint a jég,
És néha álmodni jó nagyot, színeset;
És az álomból fel sem ébredni ma még,
Csupán csak álmodni s festeni rímeset.
Most elalszom, ne várj, valóság ég veled!
Ragyogj reám, ragyogj, álomszült képzelet!

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Április

Rovatok: 
Vers

Itt van, megjött Április.
Nézd mi’ huncut, mily hamis.
Virágban a fáknak lombja,
A nap tüzét egyre ontja.
Hej, de lehet még fagy is.

Oldalak