Impresszum

A magyarero.hu weboldal a Kárpát-Medencei Újságírók Egyesületének Irodalmi honlapja.

Gyöngyösi Zsuzsa
  főszerkesztő, Főadmin
  
(30) 525 6745
Konzili Edit
  főszerkesztő-helyettes
Soltész Irén
  szerkesztő/admin
Polonkai Attila
  webadmin

Kiadványok
 

Jelenlegi hely

Rácz Endre

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Baizáth Miklós

Rovatok: 
Vers

Szép Erdélyországnak, mint tündér palástja,
A színtiszta égbolt kéken terül rája.
És mikor a fénylő épp van feljövőbe’,
Szikrákat szór az ég minden hegytetőre.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Egy csöndes szobában

Rovatok: 
Vers

/ Egy képzeletbeli látogatás Kecskés Gyulánál /

Egy csöndes szobába hallgatag léptem én,
Felrémlett mind a múlt, kopott, de szép mesén.
Könyvespolc állt elől nagy’ némán, roskatag,
Beszélni vágytak ők, mind e nyűtt oldalak.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

A keserű kenyér

Rovatok: 
Vers

Peng a kasza éle, vígan zeng a nóta.
Aranyló kalásztól ékes ma a róna.
Színaranyban minden, ameddig a szem lát,
Nem is néz az ember… s mért is nézne az mást.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Tiszta fényben…

Rovatok: 
Vers

Tiszta fényben,
Hófehéren
Ring az álom
– Délibábom –,
Mint az éden.

Lelke tündér,
Szíve hűs dér.
S bárha álom,
Megtalálom…
El ne űzzél!

Szíve dobban
Egyre jobban.
Mégse álom:
Fogom, látom,
Két karomban.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Hová lett csónakom…

Rovatok: 
Vers

Hová lett csónakom, hogy evezzek én?
Hogy jutok így tova, előre könnyedén:
Előttem végtelen mocsár,
Mi mély, de síkja oly kopár…
Hová lett csónakom az élet tengerén?

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Hol a fák mesélnek…

Rovatok: 
Vers

Hol a fák mesélnek langyos esti szélben,
Hol az ember sétál emléktől kísérten,
Hol a bokrok árnya, mind megannyi emlék,
Ott jártam, hallgatva néma esti csendjét:

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Az égi citerás

Rovatok: 
Vers

/ ifj. Vígh Sándor emlékére /

Víg citera hangját hallottam az éjben.
S izzón tüzet láttam egy legény szemében,
S ahogy pendítette, s a nótáját fújta…
És mert úgy szerette, újra kezdte, s újra.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Az éji vándor

Rovatok: 
Irodalom

   Este volt. Az alkonyat messze elbújt már a távoli erdők mögött, s talán, hogy az égbolt mégse maradjon üres és fénytelen, rajta a Mindenható Isten, millió csillagot gyújtott. Olyanok voltak ők, mint megannyi gyermek, ha szabadjára engedik őket a végtelen határban. Ám egy vigyázó szem mindig figyel rájuk, mint most a csillagokra. Ő a hold.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

A tiszteletes és a halál

Rovatok: 
Irodalom

   Mikor a tiszteletes felébredt, Sándor már az udvart söpörte. Rendes, becsületes szolgálója volt az öreg Sándor, aki már évtizedek óta tartotta rendbe az egyház jószágait és tüsténkedett a parókia körül.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Nem tudom

Rovatok: 
Vers

Már megint egyedül, és mindig csak magam.
Kicsit fáj az élet, és törékeny szavam.
Mégis sorsom hajt előre,
Völgybe-e vagy hegytetőre
Nem tudom… nem tudom, csak lépek hallgatag.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Dohos múlt árnyai

Rovatok: 
Vers

Mit ér mondd, templomod, hogyha bár aranyló,
S díszével kacagva, csábítón int feléd?
S mit ér a káprázat, bűvös nagy harangszó,
Ha csöndjével tiszta szív nem borul eléd?

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Hej, a betyár, az a betyár…

Rovatok: 
Vers

Hej, a betyár, az a betyár,
Ki tudja, hogy hol, merre jár.
Néha csak úgy viszi lába,
Olyan, mint a lú, ha kába.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Az én subám göndör szőre…

Rovatok: 
Vers

Az én subám göndör szőre,
A kútkávára van lökve.
Vizet húzok, egyre merem,
Hogy a jószág ne gebedjen.

A szerepi nagy határba’,
Ránézek egy barna lányra.
Megcsókolom, megölelem,
A keblemre fölemelem.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Falusi Gyurka pere

Rovatok: 
Irodalom

— Vádlott!
— Igenis, nagyságos bíró uram! – állott föl Gyurka a nagytiszteletű bíróság előtt.
— Bűnösnek vallja-e magát?
— Nem én, nagyságos bíró úr.
— De hát a tények.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

A szerepi puszta nádban…

Rovatok: 
Vers

A szerepi puszta nádban,
Betyárlegény ül magában.
Régi életét siratja.
Bús arcában nyűtt kalapja.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Mert az idők elrohannak…

Rovatok: 
Vers

Megszületni nem nagy érdem,
S meghalni az nem kívánság.
Ámde tenni hosszú élten,
Nem könnyű, de szép kiváltság.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Anyák napjára

Rovatok: 
Vers

Ne engedd el soha édesanyád kezét,
Meg ne tagadd soha áldott szeretetét.
Ne feledd el soha, amit tőle kaptál,
Mindazt, ami több volt s fényesebb a napnál.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Anyák napjára

Rovatok: 
Vers

Ne engedd el soha édesanyád kezét,
Meg ne tagadd soha áldott szeretetét.
Ne feledd el soha, amit tőle kaptál,
Mindazt, ami több volt s fényesebb a napnál.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Szép asszonyok...

Rovatok: 
Vers

Szép asszonyok, szép leányok,
Kincsei a férfi nemnek.
Sóvárogva szól hozzátok,
Minden szó, mit versbe zengek.

Rácz Endre
Rácz Endre képe

Köszöntő

Rovatok: 
Vers

/ Köszöntő a ludasi Ludas Matyi Művelődési Egyesület 
fennállásának huszadik évfordulójára. /

Köszönteni jöttem, húsz esztendő dolgát,
Mert nálunk a rigók tegnap azt dalolták:
Van egy kicsiny falu, tőlünk messze, távol,
Hol még él a nóta Istenigazából.

Oldalak